Mænd med bøger

Mænd på vej til tinget med deres bøger. Et billede i marginen i lovhåndskriftet Reykjabók (AM 345 fol). Der er bevaret forholdsvis mange
lovhåndskrifter, hvilket antyder, at de har været almindelige. Kendskab til loven på skrift synes således at have været vigtig.