| FORSÍÐA | SAGAN | HANDRITIÐ | KENNSLUEFNIÐ | MYNDASAFNIÐ | VEFTRÉ |
 
Forsíða > Handritið > Handverkið > Bókband
 
Handverkið »
  Skinnaverkun »
  Bókin undirbúin »
  Pennar og blek »
  Litir »
  Bókband »
  Handritalestur »
  Skrifarar »
  Bókaskreytingar »
  Spássíumyndir »
Varðveisla og gildi »

Prentvæn útgáfa

Bókband

Heimildir um íslenskt bókband

Um bókband á Íslandi fyrstu aldir bóklistarinnar er lítið vitað enda eru fá miðaldahandrit varðveitt í upprunalegu bandi. Styðjast má við þekkingu manna af erlendu bókbandi frá sama tíma en auk þess er stundum getið um bókband í íslenskum fornbréfum t.a.m. máldögum kirkna og klaustra. Á miðöldum voru skrautlegar bækur í kirkjum oft bundnar í leðurklædd tréspjöld með þrykkskreytingum pg voru einstaka bækur stundum skreyttar gulli, silfri eða messing og settar steinum eða skornu fílabeini. Bókband slitnar við mikla notkun og þá þarf að binda bækur í nýtt band.

Stækkaðu myndina

Stækkaðu myndina enn meira

Munkur saumar fullskrifuð
kver bókarinnar saman.

Stækkaðu myndina

Stækkaðu myndina enn meira

Síðan heggur hann til
og snyrtir spjöld utan
um bókina með exi.

Stækkaðu myndina

Stækkaðu myndina enn meira

Að lokum festir hann
bindingar og spennur
á spjöldin.

 

Smelltu á myndina til þess að sjá hana í fullri stærð
Stækkaðu myndina Stækkaðu myndina enn meira
Njáluhandrit í skinnbandi, Gráskinna GKS 2870 4to

Bókin bundin inn
Við bókband þurfti fyrst að sauma einstök kver saman með garnþræði en síðan voru öll kver bókarinnar ýmist saumuð í kápu úr skinni eða bundin í tréspjöld. Þess finnast dæmi að bækur væru bundnar í selskinn en nautshúðir, kálfskinn eða sauðskinn var líka notað. Kverin voru saumuð við kápuna með skinnþvengjum og var þetta einfaldasta gerð bókbands. Eitt elsta dæmi um bók í skinnkápu er að líkindum Íslenska hómilíubókin Perg. 4to nr. 15 frá því um 1200. Handritið er oft nefnd elsta íslenska bókin þar sem hún er varðveitt nánast heil en flest handrit frá því fyrir 1200 eru annars varðveitt í brotum. Njáluhandritið Gráskinna er gott dæmi um bók í skinnbandi.

Smelltu á myndina til þess að sjá hana í fullri stærð
Stækkaðu myndina Stækkaðu myndina enn meira
Bók bundin í tréspjöld, AM 152 fol.

Þegar bækur voru bundnar inn í tréspjöld voru kverin saumuð í réttri röð með sterkum þræði á uppistöður, leðurþvengi eða hörtauma, sem lágu með ákveðnu millibili þvert á kjölinn og langt út fyrir hann. Uppistöðuendarnir voru síðan dregnir gegnum göt á spjöldunum og festir niður með ýmsu móti, t.d. tréfleygum, í götin að innanverðu. Bókin var stundum klædd með skinni og spennur eða leðurreimar festar á hana til að halda henni lokaðri.

Smelltu á myndina til þess að sjá hana í fullri stærð
Stækkaðu myndina Stækkaðu myndina enn meira
Tvö handrit í samskonar bandi - og sama broti AM 347 fol. og AM 152 fol.

 

Bækur með tréspjöldum gátu enst í margar aldir en oft mæddi mikið á bókbandinu við aldalanga notkun, slæma umhirðu og lélega geymslu. Því hafa fáar skinnbækur varðveist í fornu bandi fram á þennan dag. Flest handrit eru í bókbandi frá síðari öldum og enn er verið að endurnýja band gamalla bóka. Við það er oft reynt að nota handverk sambærilegt við það sem tíðkaðist á miðöldum.

 

Smellið til að fá lýsingu á bókbandi úr Uppskriftabók Árnastofnunar >>

Smelltu á myndina til þess að sjá hana í fullri stærð
Stækkaðu myndina Stækkaðu myndina enn meira
Hluti myndskreytingar hefur verið skorin af spássíum GKS 3269b 4to.
Misstór handrit
Varðveitt handrit í bókasöfnum eru m.a. flokkuð eftir broti en bækur innan sama stærðarflokks geta þó verið misstórar. Oft er skýringin sú að skorið hefur verið af spássíum þegar bók var bundin inn eða bókband endurnýjað. Ástæða þess gæti verið sú að blöðin hafi verið orðin slitin á jöðrunum eða til hafi verið bókarkápa sem reynt var að fella stærð blaðanna að. Einnig má vera að misstórum handritum með sama eða skyldu efni hafi verið ætlaður staður hlið við hlið í hillu og því hafi þurft að skera af sumum þeirra til að samræma stærðir. Greinileg merki um að skorið hafi verið af blöðum má sjá þegar hluta spássíumyndar vantar í skreyttum handritum.

Bókbindarar
Nöfn flestra bókbindara frá miðöldum eru okkur ráðgáta eins og skrifara, skinnaverkenda og handritalýsenda. Örfáar vísbendingar hafa þó fundist, m.a. um bókbindarann Snorra Andrésson sem uppi var á 14. öld en einhver hefur skrifað hjá sér minnispunkt á blað sem fylgir gamalli skinnbók AM 671 4to:

  Þessa bók hefir Snorri Andrésson bundið og skartaða rauðu skinni  


Þetta er elsta heimild um íslenskan mann sem fengist hefur við þá iðju að binda inn skinnbækur en það band er líklega glatað því bókin er nú í bandi frá 1880. Snorri er talinn hafa sest í helgan stein í Ágústínusarklaustrinu að Helgafelli á Snæfellsnesi þar sem hann lést 1382. Þó að heimildir segi ekki frá fyrirrennurum hans í starfi hafa þeir eflaust verið margir á þeim tæpu 200 árum sem liðin voru frá upphafi bókagerðar á Íslandi.

Bókaspjöld íslenskra handrita
Fá íslensk skinnhandrit hafa varðveist í heilu eða nær heilu lagi, mörg þeirra eru meira eða minna skert og sum einungis varðveitt í brotum, jafnvel einu eða fáum skinnblöðum eða blaðhlutum. Af því leiðir að lítið er varðveitt af fornu bókbandi en á miðöldum voru bækur yfirleitt bundnar inn í tréspjöld sem síðan voru klædd með leðri. Þau handrit sem talin hafa verið í fornu íslensku bandi eru hins vegar ýmist bundin inn í skinnkápu eða í óklædd tréspjöld.

Þrátt fyrir að fá íslensk handrit í tréspjöldum hafi varðveist eru þau þó nægilega mörg til þess að ályktað hafi verið að sú gerð sé gömul og séríslensk aðferð við bókband. Sökum þess hve landið er fátækt af skóglendi þótti líklegast að tréspjöldin hafi verið gerð úr rekaviði sem oft og iðulega hefur verið helsta smíðaefni landsmanna enda rekaréttindi mikilvæg búhlunnindi um aldir. Síðar hefur komið í ljós að varðveittu tréspjöldin eru ýmist úr eik, beyki eða furu en tvær fyrrnefndu trjátegundirnar rekur ekki á land við Ísland og því greinilegt að efniviður þeirra kemur annars staðar frá.

Aldursgreining og uppruni trjáviðar
Sérfræðingar á sviði aldursgreiningar sem byggir á gerð árhringja í trjám, svokallaðri dendrochronologiu, hafa rannsakað tréspjöld nokkurra íslenskra handrita. Aðferðin þeirra tekur mið af því að árhringir trjáa eru mismunandi eftir því hvar og hvenær tréð óx þar sem ólíkt árferði og staðbundin vaxtarskilyrði trjáa á hverju landsvæði gera það að verkum að árhringirnir verða einkennandi fyrir tiltekin svæði og tímabil.

Sökum þess að timbur og gripir úr tré geta borist víða er aðferðin gagnleg við rannsóknir á færanlegum hlutum, s.s. miðaldabókum, ílátum, húsgögnum, altörum eða skipum. Nú þegar er tilbúið viðmið, svokallað master-cronology, sem unnt er að nota við að greina aldur og upprunastað eikartrjáa í Evrópu og var það nýtt við rannsóknir íslensku bókarspjaldanna.

Einungis 29 íslensk handrit eru varðveitt í óklæddum tréspjöldum, alls eru spjöldin 57 talsins þar sem eitt handritanna er aðeins með einu bókarspjaldi. Þrenns konar viður reyndist vera í spjöldunum, 28 þeirra voru úr eik, 16 úr furu og 13 úr beyki, en einnig kom í ljós að ekki er einhlítt að bæði spjöld sama handrits séu úr samskonar viði.

Hvaðan fengu Íslendingar trjávið í bókarspjöld?
Aldursgreining var gerð á eikarspjöldunum þar sem viðmið fyrir furu og beyki eru ekki jafn langt á veg komin og viðmið fyrir eikina. Alls voru 17 eikarspjöld athuguð en í 7 tilfellum fékkst niðurstaða. Hin 10 spjöldin sem rannsóknin náði til voru ýmist með of fáum árhringjum til að niðurstaðan yrði marktæk eða ekki reyndist unnt að finna þeim stað innan viðmiðsins, af einhverjum ástæðum.

Íslensk miðaldahandrit eru sjaldnast ársett hvað þá heldur merkt höfundi eða skrifara svo tímasetning þeirra er iðulega byggð á greiningu á skrift og stafsetningu. Þau 7 eikarspjöld sem unnt var að greina voru af fimm handritum sem talin eru frá mismunandi tímum. Í ljós kom að bókarspjöldin voru furðu einsleit, þau virðast langflest úr trjám sem felld hafa verið á seinni hluta 16. aldar eða í upphafi þeirrar 17. og eiga rætur að rekja til norðurhluta Þýskalands. Á þeim tíma áttu Íslendingar mikil samskipti við þýska kaupmenn sem gætu e.t.v. skýrt uppruna trjáviðarins í spjöldunum sem unnt var að greina.

Ný þekking á fornu bandi
Fyrri hugmyndir um íslenskt bókband þarfnast því nokkurrar endurskoðunar, nú þykir t.a.m. líklegt að bönd með skinnkápu hafi verið eldri bókbandsaðferð en síðan hafi band með tréspjöldum rutt sér meira til rúms. Með tímanum virðist það verða einkenni á íslensku bókbandi að tréspjöld væru ekki klædd leðri eins og algengast var annars staðar í Evrópu en óvíst er hvenær sú hefð komst á. Mörg handrit virðast hafa verið óbundin um lengri eða skemmri tíma, um það bera máðar forsíður kvera bókanna glöggt vitni, en að líkindum hefur þó verið hugað að bókbandi eftir þörfum og aðstæðum á öllum tímum, ekki síst ef bók átti á hættu að sundrast í lausum kverum.

um endurnýtingu skinnbóka
um endurnýtingu bókaspjalda
um íslenskar mýs og erlent bókband